Bloemlezing uit de Indonesische geschiedschrijving over de strijd voor de onafhankelijkheid, 1945-1949

Auteurs: Abdul Wahid, Yulianti (red.)

ISBN: 9789463726689

Uitgever: AUP

Publicatiedatum

15 – 04 – 2022

Flaptekst

Onze Revolutie bevat een selectie vertaalde Indonesische artikelen over de Indonesische revolutie (1945-1949) en de betekenis van die revolutie voor de ontwikkeling van de natie. De artikelen – geschreven door tijdgenoten en academici van verschillende generaties – laten de complexiteit van de Indonesische revolutie en de strijd voor de onafhankelijkheid zien, en ook de ontwikkelingen in het Indonesische denken daarover.

Nationale en lokale ontwikkelingen werkten op elkaar in. Aan bod komen de strijd van de Indonesische bevolking en van gewapende groepen tegen de Britten en de Nederlanders, de vlammende geestdrift van de Indonesische jongeren, de grote sociale onrust en daarnaast een heel diverse lokale en regionale dynamiek. Deze bloemlezing biedt een boeiende inkijk in de Indonesische historiografie van de revolutie.

 

 

#

Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen