De belevenissen van een jonge officier in een woelige tijd

Auteur: Bart van Rees

 ISBN: 9789464550535

Uitgever:  Verloren

Flaptekst

Het originele journaal is in oud-Nederlands geschreven en bevat een schat van waardevolle geschiedkundige gegevens. Het project bestaat niet alleen uit het omzetten in moderne begrijpelijke taal, maar ook uit het analyseren van de vele geschiedkundige feiten en problemen die aan het licht kwamen. Uitleg wordt verschaft over de moeilijke geopolitieke situatie waarin Nederland zich bevond en de zware taak van de krijgsmacht om de Nederlandse belangen in de Indische Archipel te herstellen na de Napoleontische tijd. De navigatie op sterren op de lange reizen, afhankelijk van weer en wind, wordt belicht. Weersomstandigheden worden beschreven met gegevens die van belang zijn voor klimatologen, zoals windrichting, sterkte en temperatuur gerelateerd aan positie. Voedselvoorziening, ziektes en sterftecijfers worden naar voren gebracht. Ook de bloedige opstand op de Molukken wordt bekeken vanuit Veermans oogpunt, en het belang dat de Nederlandse staat hechtte aan de handel in specerijen na de VOC-tijd wordt aangehaald. De slechte conditie en constructie van de schepen, die leidde tot het zinken van enkele schepen met kostbare wetenschappelijke ladingen die bestemd waren voor onderzoek in Nederland, wordt besproken. Het geheel wordt chronologisch gepresenteerd. Veermans marineloopbaan begon op zijn 9e jaar en kwam ten einde op zijn 31e door ziekte aan boord van een marineschip in de Middellandse Zee.

 

 

#

Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen