Auteur: H. Harcksen

Uitgever: Uitgegeven in eigen beheer

ISBN: 9789463238755

Verkrijgbaar bij Boekengilde.nl

Flaptekst:

Het boek analyseert in een tiental hoofdstukken de belangrijkste historische, politieke en juridische achtergronden en processen van de Indische ontrechting waarvan de niet betaalde salarissen van KNIL militairen en Gouvernementsambtenaren een van de aspecten vormt. Op basis van de NIOD onderzoeken van Hans Meijer en Peter Keppy wordt de conclusie getrokken dat ambtenaren hun opeenvolgende bewindspersonen onvolledig hebben geïnformeerd.

Uiteindelijk betoogt de auteur dat met de Backpay-regeling van 2015 de weduwen van de KNIL-militairen en Indische-Gouvernementsambtenaren onrecht is aangedaan. Die conclusie wordt onderbouwd door de analyse van een aantal rechterlijke uitspraken waarbij door de vorm van de Backpay-regeling als buitenwettelijke regeling, een streep is gehaald door het erfrecht en de regering geslaagd is in haar opzet om precedentwerking te voorkomen. Ten gevolge daarvan elke rechtsgang van de weduwen fundamenteel is aangetast.

Het boek bevat een interview met prof. Wouter Veraart rechtsfilosoof aan de VU. . Het adagium van Blauwe Brieven luidt: 

“De feiten waar tot vrij recent de bewindslieden hun beleidsuitspraken op deden waren onjuist en dat is in ieder geval iets wat in de openbaarheid dient te komen: hoe dat dan gelopen is. Het kan nooit in een goede democratische beleidsvorming zo zijn om onjuiste feiten die ten grondslag liggen aan vergaande beslissingen verborgen te houden”.

-mr. Phon van den Biesen 

Indische kwestie WOB procedure Raad van State, 29 november 2016

#

Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen