Slaafgemaakt en bevrijd

Auteur: Tineke Bennema

ISBN: 9789464561586

Uitgever:   Walburg Pers

Publicatiedatum: 07 – 06 – 2023

Flaptekst

Een geroofde Afrikaanse jongen wordt rond 1800 naar Paramaribo gebracht en gekocht door de gekleurde slavenhoudster Petronella van Paccotton. Ze stelt hem te werk als loopjongen, een futuboj, en later als timmerman, dan ‘verhuurt’ ze hem. Toch ziet hij door dit beroep zijn kans schoon om zich vrij te kopen. Als vrij man krijgt hij dan de naam Albertus Van van de Vijver. En opmerkelijk, net zoals zijn meesteres, voormalig slaafgemaakt, wordt hij nu ook zelf slavenhouder, zij het met en bijzonder doel. Maar als vrije zwarte man heeft hij niet dezelfde rechten als een witte en dat merkt hij als hij om erkenning verzoekt van zijn zoon, die als slaafgemaakte is geboren. Albertus stuurt daarvoor een brief aan koning Willem I, waardoor hij in botsing komt met lokale en nationale autoriteiten. 

Tineke Bennema schreef de biografie van Albertus voor haar vriendin Diahann Van van de Vijver. Eerder had de EO een tv-serie gemaakt met haar broer en presentator Dwight Van van de Vijver om zijn familieroots terug te vinden. Dit boek geeft een unieke reconstructie van het leven van hun oervader, zijn vrouwen en zijn kinderen. Op basis van vele vondsten in het archief, slaagt Bennema erin het leven van Albertus in detail op te tekenen, van zijn ontvoering tot aan zijn dood in 1848.

 

 

#

Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen