Koloniale Collecties en teruggave in de Lage Landen

Uitgever: Walburgpers

ISBN: 9789462496583

Jos van Beurden

Verkrijgbaar bij Walburgpers

Flaptekst

De discussie over kostbare objecten uit koloniale gebieden in Nederland en België is de afgelopen jaren snel actueel geworden. Er zijn dan ook genoeg voorbeelden: oude hindoebeelden uit Indonesië, het kanon van de koning van Kandy uit Sri Lanka, een spijkerbeeld uit Congo, de schedel van de Congolese held Lusinga, de dezer dagen hoogst actuele Benin-bronzen uit Nigeria. Ze liggen nu in musea in Nederland en België. Maar ook in particuliere collecties. Die discussie roept allerlei vragen op. Hoe kwamen ze hier? Is het allemaal roofkunst? Hoe graag willen oud-koloniën ze terug? Moet iets ook terug, als het hier niet gemist kan worden? Hoe gaat teruggeven in zijn werk? Zijn er succesvolle voorbeelden?

Hoe kunnen musea en particulieren in Nederland en België nu met die vragen omgaan? Ongemakkelijk erfgoed brengt de vragen en mogelijke antwoorden in kaart.

Het boek laat landen uit het zuidelijk halfrond aan het woord die nog altijd de pijn van het verlies van waardevolle voorwerpen voelen en musea hier die toegeven dat het bezit ervan steeds meer schuurt. De Lage Landen hebben in het verleden weleens iets teruggegeven, maar vaker de roep erom genegeerd. Recente ontwikkelingen in Nederland en België laten zien dat dat niet langer is vol te houden.

Ongemakkelijk erfgoed is toegankelijk geschreven, genuanceerd en rijk aan praktijkvoorbeelden. Het bevat een schat aan informatie voor mensen in het museale veld maar ook voor de geïnteresseerde leek.

#

Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen