De koloniale lotgevallen van de Indische familie van Braam

Auteur: Egbert Fortuin

ISBN: 9789464563139

Uitgever:    Walburg Pers

Flaptekst

Indische Adel is een uniek en tegelijkertijd herkenbaar relaas over het ‘Indisch worden’ van een Hollandse familie. In 1816 werd Aegidius van Braam uit Delft in de adelstand verheven. In 1939 overleed Sophia, het laatste familielid met een adellijk predicaat, in Jogjakarta. Zij was anders dan haar grootvader Aegidius een gekleurde vrouw. Hoe kwam het dat de familie Van Braam het adellijke predicaat verloor? Had dit te maken met hun huidskleur? 

De zoektocht van Egbert Fortuin naar de geschiedenis van de familie Van Braam, hun nazaten en andere Indische adellijke families voert naar de hogere kringen van Nederland en Nederlands-Indië. We lezen over avontuur en rijkdom, racisme en willekeur, slavernij en wreedheid, goede en slechte keuzes, geluk en noodlot maar ook over verdriet en weemoed. Het vertelt de geschiedenis van witte en donkere jonkheren en jonkvrouwen en hun Indische nazaten. En van hun Indonesische vrouwen en voormoeders die altijd een belangrijke rol speelden in de familieverhalen.

 

 

#

Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen